تفکر در مثنوی
بستن چشم /غزلی از مولانا

" خواب حریفان "

 

ببستی چشم ،  یعنی، وقت خواب است

نه خوابست آن ، حریفان را جواب است !

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی