تفکر در مثنوی
لطف و قهر / رضا جوانروح

 

 "یکی گفت که مولانا همه لطف است، و مولانا شمس الدین را هم صفت لطف است و هم صفت قهر است... او مرا موصوف می کرد به اوصاف خدا، که هم قهر دارد و هم لطف.

    آن سخن او نبود و قران نبود و احادیث نبود. آن سخن من بود که به زبان او می رفت...

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی