تفکر در مثنوی
سکوت و راز نزد مولانا - رضا منصورزاده

سلام :

                          حرفهای مولانا آنقدر کامل و واضح است که تفسیر نوشتن برای آن مثل این است که دریا را با هزاران زیبایی و شگفتی هایش با هزاران ماهی و مرجان و صدف و کلی شگفتی ببینی آن وقت بیایی و چندتایش را توی یک آکواریوم بگذاری با چندتا سنگ مصنوعی مثلا مرجان جمع کنی با لوله ی هوایی که قلپ قلپ کند و ادای موج و حبابهای دریا را در بیاورد و بعد برای آنانکه که این صحنه ی تصنعی را می بینند بادی در گلو بیندازی و مغرورانه بگویی : آهان ببینید این دریاست !  نه صحبتهای مولانا و اصولا مثنوی ورای این صحبتهاست ما خوشه چینی میکنیم و تنها حس خودمان را بازگو میکنیم . در حقیقت توصیفی است از یک تجربه نه تعریفی است و نه تفسیر !

                مولانا در دفتر دوم مثنوی در باب رابطه ی نشانه های راز‌آلود جهان به نکته های ظریفی اشاره میکند و آنرا بصورت تمثیلی از خواب بیان میکند که حقیقتا مطلب شیرینی است . او یک تصویری از یک صحنه برای ما تجسم میکند و میگوید فرض کنید خوابی دیدید که در آن خواب انسان زیبا و در عین حال دوست داشتنی را می بینید که به شما در خواب بگوید از طرف من فردا شخصی به دیدارت می آید منتهی آمدن من نشانه هایی دارد و دیدن من هم البته شرطی دارد !  برای اینکه از اصل متن لذت باید برد شرط اش این است که تا زمان دیدار ساکت باشی و حرفی نزنی و نشانه هایش این است ..... البته برای لذت شما  این شعرها را اینجا بازگو میکنم :

              تو ببینی خواب در یک خوش لقا              کو دهد وعده و نشانی مر ترا

              که مراد تو شود اینک نشان                    که به پیش آید تو را فردا فلان

             یک نشانی که آنکه او باشد سوار             یک نشانی که تو را گیرد کنار

             یک  نشانی که بخندد پیش تو                 یک نشان کی دست بندد پیش تو

             یک نشانی آنکه این خواب از هوس !         چون شود فردا !  نگویی پیش کس !

           

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی

ساحت های ماهیتی انسان مدرن ( بخش دوم ) / رضا جوانروح

شاخصه ها و مولفه های ساحتهای سه گانه

                تلاش در تغییر جهان پیرامونی و عصیان و اعتراض دائمی به آنچه که هست و آنچه که آنگونه می خواهد نیست، از دیگر شاخصه ها و مولفه های تجدد گرایی و مدرنیته است. اینکه این مولفه، همچون مولفه اخلاق و یا مولفه نسبی گرایی و مولفه پلورالیسم (تکثرگرایی ) و دیگر مولفه های جامعه مدرن شهری و نظام فکری انسان جدید و مدرن در موازات و یا عرض یکدیگرند و یا هر کدام تاثیر خودش را بسته به نوع جامعه و سطح مدرنیته آن بیش و کم در پدیده های بیرونی و درونی انسان می گذارد،

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی

" ساحت ماهیتی انسان مدرن " ( بخش اول ) / رضا جوانروح

 انسان مدرن در جهان امروزین و دنیای متجدد با مشخصه ها و مولفه های متعدد آن به دنبال کدام معنا و کدام اصالت ماهیتی وجودی است؟

     برای ورود به زمینه بحث، شناخت و طبقه بندی ساحت های وجودی انسان که نشانی از اصالت در ماهیت ساختاری آدمی دارد، ضروری است.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی