تفکر در مثنوی
زندگی در پرده ( 2)

ادامه ی سخن :

               اما پیش از هر سخنی مایلم برای روشن تر شدن بحث « حجاب در زندگی » به چند پرسش احتمالی بپردازم که ممکن است در ذهن هرکس در این باره بیاید :

             ١- آیا واقعا این مسئله ی حجاب و وجود پرده هایی در برابر دیدگان عقل و دل ما حقیقت دارد ؟ یعنی واقعا این زندگی لایه لایه است ؟

            ٢- این مسئله ی وجود حجاب در عرفان از کجا آمد و چه مسائلی باعث شد عرفا به این مسئله بپردازند ؟ آیا یک پدیده ی تصنعی و من در آوردی بود که عده ای نشستند و آنرا از پیش خود ساختند یا واقعا شواهدی و مستنداتی وجود داشت که منتج به این کشف این پدیده در عرفان شد؟

             ٣- چرا در نوشته ها و گفتارهای عرفانی اینهمه اختلاف در مصادیق حجاب به چشم میخورد و آیا این همه تنوع و تکثر خود حاکی از بی ریشه بودن این باور یعنی وجود حجاب یا پرده در اذهان بزرگان عرفان نیست ؟

             ۴- اهمیت فهم این مسئله ی حجاب و پرده بر دل و ذهن ما چیست و چه رابطه ای با مبحث مرگ و زندگی دارد ؟

             ۵- این مسئله یعنی فهم و احساس وجود حجاب در زندگی  و باور به آن چه تاثیر در زندگی عملی و عینی ما میگذارد و برخورد ما با زندگی را چه تغییری میدهد ؟

 

                    ادامه دارد .....

                                                                            « رضا منصورزاده »

 

...

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٩ - مشتاقان مولوی