تفکر در مثنوی
خواجه عاشق / غزلی از مولانا - رضا جوانروح

"  بیماری عشق  "

 

آن خواجه را، از نیم شب،  بیماریی پیدا شده‌ست

تا روز، بر دیوار ما، بی‌خویشتن،  سر می‌زده‌ست

 

چرخ و زمین،  گریان شده، وز ناله‌اش نالان شده

دم‌های او، سوزان شده ، گویی که در آتشکده‌ست


 

بیماریی دارد عجب،  نی درد سر، نی رنج تب

چاره ندارد در زمین،  کز آسمانش ، آمده‌ست

 

نی خواب او را،  نی خورش،  از عشق دارد پرورش

کاین عشق،  اکنون خواجه را،  هم دایه و هم والده‌ست

 

گفتم: خدایا رحمتی ! کارآم گیرد،  ساعتی

نی خون کس را ریخته‌ست، نی مال کس را بستده‌ست

 

آمد جواب از آسمان:  کو را رها کن در همان!

کاندر بلای عاشقان ، دارو و درمان بیهده ست

 

این خواجه را،  چاره مجو! بندش منه ،پندش مگو

کان جا که افتادست او، نی مفسقه،  نی معبده‌ست

 

تو عشق را، چون دیده‌ای؟ از عاشقان نشنیده‌ای؟

خاموش کن! افسون مخوان! نی جادوی، نی شعبده‌ست

 

ای شمس تبریزی بیا!  ای معدن نور و ضیا !

کاین روح باکار و کیا، بی‌تابش تو، جامد ست

 

                                                                                            (مولانا  -  غزل 321 )

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

                  وزن:    مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن    (رجز مثمن سالم)

 

          غزلیات  مشهور هم وزن :       ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیر ها ...    /  ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما ...   /  من از کجا،پند از کجا؟ باده بگردان، ساقیا ...   /  ای عاشقان ، ای عاشقان، امروز ماییم وشما ...    /  ای فصل با باران ما ، بر ریز بر یاران ما ...   /  ای لولیان ، ای لولیان ! یک لولیی دیوانه شد  ...    /  رندان سلامت می کنند، جان را غلامت می کنند ...    /  این بار من یکبارگی در عاشقی پیچیده ام  ...    /  باز آمدم چون عید نو، تا قفل زندان بشکنم ...   /  ای با من و پنهان چو دل، از دل سلامت می کنم ...    /   دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من ...    /  ای دل ، شکایتها مکن، تا نشنود دلدار من ...   /  حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو، دیوانه شو ...  /  ای عاشقان، ای عاشقان، دیوانه ام ، کو سلسله؟ ...   / ای عاشقان، ای عاشقان ، هنگام کوچ است از جهان ...   / ای یوسف خوش نام ما، خوش می روی بر بام ما  ...  / ای عاشقان، ای عاشقان، پیمانه را گم کرده ام  ...  / 

------------------------------------------------------------------------------

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی