تفکر در مثنوی
من بارها زائیده ام !

" من بارها زائیده ام ! "

 

در عاشقی پیچیده ام

دل را ز خود بر کنده ام

ار بیخ و بن سوزیده ام


 

من بی دهان ، خندیده ام !

من مست بی سر، سرخوشم !

 

در نیستی پریده ام

با چیز دیگر زنده ام

از عافیت ببریده ام

 

یکبار زاید آدمی

من بارها زائیده ام !

من بارها زائیده ام !

...

    او  هشتصد و اندی سال پیش در چنین روزی پا به دنیا گذاشت  ولی سالها بعد با دیدار دوستی از دیار دوست  از مادر هستی زائیده شد . بارها و بارها زائیده شد و پوست انداخت .

    مولانایی که ما اکنون می شناسیم و دوستش داریم تولد واقعی اش یا همان دگردیسی روحی اش ، به دفعات و مکرر صورت پذیرفته و رخ داده است .

   تولدش و زائیده شدنش مبارک باد . ایام مبارک باد . ایام می ایند تا بر ما  و شما مبارک شوند . مبارک شما و مائیم . مبارک مولاناست . مبارک باد روز جهانی مولانا .

...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳٩٢ - مشتاقان مولوی