تفکر در مثنوی
"خشم بقال " / قصه ای از مقالات شمس

" هر  قصه ای  را  مغزی  هست  و  هر  حکایتی را   قصدی   . 

 قصه را جهت آن مغز آورده اند بزرگان ، نه از بهر دفع ملالت. 

 به صورت حکایت برای آن آورده اند، تا آن غرض در آن بنمایند.

 (شمس تبریزی)

 

"خشم بقال "

   " آن بقال جهت یک پول که میکس کرده بود(چانه زدن در معامله) با مشتری در خشم شده بود . طبله ها را می ریخت و درهم می زد ، تا مردمان  آمدن او را گرفتن ، نزدیک پنجاه درهم تلف کرده بود . اکنون او را به آخر بسیار غصه کند ، اما آن ساعت چنان خشم بر او غالب شده بود . "

 ( مقالات شمس تبریزی / دفتر اول ، ص 112 سطر 6)         

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۳ - مشتاقان مولوی

کو صوفی صافی ؟ / رضا جوانروح

 

"هر  قصه ای  را  مغزی هست  و  هر  حکایتی  را  قصدی   . 

 

 قصه  را جهت آن مغز آورده اند بزرگان، نه  از بهر دفع ملالت. 

 

 به صورت حکایت برای آن آورده اند، تا آن غرض در آن بنمایند."

 

                                                                                                                     (شمس تبریزی)

 

 

 

" صوفیان "

 

 نقلست که شیخ در صومعه نشسته بود با چهل  درویش، و هفت روز بود تا طعام نیافته بودند . یکی به در صومعه امد با خرواری آرد و گوسفندی ، خادم را گفت :  " صوفیان را آورده ام " .

 

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ - مشتاقان مولوی

منشا رنج از دیدگاه مولوی / تنظیم از رضا جوانروح

استاد مصطفی ملکیان،  در نشستی که در جهاد دانشگاهی برگزار شد، به بررسی « درد و رنج از دیدگاه کیرکه‌گارد و مولوی» پرداخت و گفت : مولوی رنج بشری را ناشی از مستی هستی و فراموش کردن واقعیت و نادیدن آن می‌داند و یکی از علل رنج بشری را خودخواهی معرفی می‌کند.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی

"مهر ورزی یا عشق ورزی " / رضا جوانروح

 به مناسبت روز جهانی مولانا ( ۸ مهر)  برای فراخوان مقاله به کنفرانس " مهر مولانا " نوشتار زیر را آماده و ارسال کردم . باشد که شمیم جان افزای نفس حق مولانا بوی خوش مهر و محبت را بر عاشقانش در سراسر گیتی به ارمغان آرد  ، که هر کجا جانی عاشق باشد جذب اصل اصل اصل جانها باشد همچون آهنی مجذوب آهنربا !

جانی کجا باشد که او بر اصل جان مفتون نشد      آهن کجا باشد  که بر آهن ربا  عاشق نشد؟

ای وای آن ماهی که او پیوسته بر خشکی فتد       ای وای آن مسی که او بر کیمیا عاشق نشد!

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۸ مهر ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی

ساحت های ماهیتی انسان مدرن ( بخش دوم ) / رضا جوانروح

شاخصه ها و مولفه های ساحتهای سه گانه

                تلاش در تغییر جهان پیرامونی و عصیان و اعتراض دائمی به آنچه که هست و آنچه که آنگونه می خواهد نیست، از دیگر شاخصه ها و مولفه های تجدد گرایی و مدرنیته است. اینکه این مولفه، همچون مولفه اخلاق و یا مولفه نسبی گرایی و مولفه پلورالیسم (تکثرگرایی ) و دیگر مولفه های جامعه مدرن شهری و نظام فکری انسان جدید و مدرن در موازات و یا عرض یکدیگرند و یا هر کدام تاثیر خودش را بسته به نوع جامعه و سطح مدرنیته آن بیش و کم در پدیده های بیرونی و درونی انسان می گذارد،

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی

" ساحت ماهیتی انسان مدرن " ( بخش اول ) / رضا جوانروح

 انسان مدرن در جهان امروزین و دنیای متجدد با مشخصه ها و مولفه های متعدد آن به دنبال کدام معنا و کدام اصالت ماهیتی وجودی است؟

     برای ورود به زمینه بحث، شناخت و طبقه بندی ساحت های وجودی انسان که نشانی از اصالت در ماهیت ساختاری آدمی دارد، ضروری است.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی

" خود خواهی " ، منشا رنج بشر / مصطفی ملکیان

                                           ( تنظیم و تصحیح از رضا جوانروح)  

" مولوی رنج بشری را ناشی از مستی هستی و فراموش کردن واقعیت و نادیدن آن می‌داند و یکی از علل رنج بشری را خودخواهی معرفی می‌کند. "

    استاد مصطفی ملکیان،  در نشستی که در جهاد دانشگاهی برگزار شد، به بررسی « درد و رنج از دیدگاه کیرکه‌گارد و مولوی» پرداخت و گفت : مولوی رنج بشری را ناشی از مستی هستی و فراموش کردن واقعیت و نادیدن آن می‌داند و یکی از علل رنج بشری را خودخواهی معرفی می‌کند.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی