تفکر در مثنوی
" مواجهه با امر قدسی " / نقدی بر کتاب " تنوع تجربه دینی "

" مواجهه با امر قدسی "

نگاهی به کتاب "تنوع تجربه دینی " ویلیام جیمز

 

    یکصد و ده سال پیش از این ،  درسگفتارهای بیست گانه ویلیام جیمز امریکایی در دانشگاه اسکاتلند در باب سرشت دینی انسان بهانه ای شده است  تا کتاب گرانقدر " تنوع تجربه دینی " به زیور طبع اراسته شده و ظرف مدت کوتاهی به چاپ سی و هشتم برسد .

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢ - مشتاقان مولوی