تفکر در مثنوی
"عارفی کو که کند فهم زبان سوسن !"

" عارفی کو که کند فهم  زبان سوسن "

معرفی کتاب "حافظ ، زندگی و اندیشه " / نشر دائره المعارف بزرگ اسلامی

     مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی در ماههای پایانی سال 1391 کتاب ارزشمند  و دایره المعارف  گونه " حافظ  (زندگی و اندیشه ) "  را که تالیف  24 تن  از نویسندگان  نام آشنا  و مجرب  ایرانی   و خارجی است  را زیر  نظر آقای  کاظم موسوی بجنوردی  ریاست  مرکز و به اهتمام  استاد دکتر اصغر  دادبه  چاپ  و منتشر کرده است .

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۱٧ آبان ۱۳٩٢ - مشتاقان مولوی