تفکر در مثنوی
" مواجهه با امر قدسی " / نقدی بر کتاب " تنوع تجربه دینی "

" مواجهه با امر قدسی "

نگاهی به کتاب "تنوع تجربه دینی " ویلیام جیمز

 

    یکصد و ده سال پیش از این ،  درسگفتارهای بیست گانه ویلیام جیمز امریکایی در دانشگاه اسکاتلند در باب سرشت دینی انسان بهانه ای شده است  تا کتاب گرانقدر " تنوع تجربه دینی " به زیور طبع اراسته شده و ظرف مدت کوتاهی به چاپ سی و هشتم برسد .

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢ - مشتاقان مولوی

خدا در کانون جهان‌نگری مولانا /مقدمه استاد مصطفی ملکیان بر کتاب بانگ بانگ آب

 

پیش گفتار

    چند سال پیش خانم سودابه کریمی چکیده تحقیقات و تفحصات اش در پیرامون نگرش مولانا به خدا را،  که دست نویس ان را قبل از انتشار مطالعه  کرده و لذت برده بودم ، در قالب کتابی گرانقدر چاپ و منتشر کرد که در نوع خود و به لحاظ نحوه بررسی موضوع بدیع و جالب بود . مقدمه ای که استاد ملکیان بر این کتاب نگاشته است ، همچون مقدمه استاد شفیعی کدکنی بر گزیده غزلیات شمس ، کاری سترگ و بی نظیر و ارزشمند د ر حیطه معرفت شناسی  دینی  و خداشناسی است و به بارها خواندن و خواندن چند باره می ارزد !

    با خود گفتم که در این وانفسای روزگار سیاست زده عوامانه شعاری و مردم فریبانه که مدعیان دین و دینداری بر محور خدای و خداوندگاری عالم بر چارسوق مملکت افکنده اند ، باز خوانی این نوشتار سراسر حکیمانه و عاقلانه  بی مناسبت نباشد ؛ این است که مقدمه  بر کتاب یاد شده را با اندکی تغییر و تصرف اینجا اوردم تا هم گوهرشناس قدر گوهری داند و هم سالک راه طریق سلوک گیرد  بی تشویش و دغدغه .

 

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ - مشتاقان مولوی