تفکر در مثنوی
قصه قصه های مولانا در قونیه

  اذر ماه هرسال قصه قصه های انسانها در قونیه ، جایگاه فرود فریشته گان ، باز سروده می شود . از تمام اکناف و اقصائ عالم ،عاشقان و شیفتگان عشق گرد هم می ایند و باهم می سرایند داستان بی پایان شوریدگی و سرگشتگی انسان را . 

   فضای عطرانگیز و سرمستی جان های بیقرار، ان چنان شور و هیجانی دلپذیری را فراهم می کند که ادمی فارغ از هر گونه اندیشه و دین و مذهبی ، و برکنار از هرگونه ملیت و رنگ پوستی در جوار یکدیگر و دست در دست همدیگر پای کوبان غمها و الام های درونی می گردند . 

   تجربه بودن در فضایی رویایی و وهم انگیز همجواری مزار و قبه مولانای شمس تبریزی حتی پس از گذشت دهها قرن بی نظیر و غیر قابل توصیف است . در میان جمع بودن و فارغ ازانان در چشم و دل مولانا ، مولانای غایب حاضر ، فقط و فقط با بودن در انجا می شود درک گردد . تجربه ای ناب و شیرین . احساسی یکه . حضوری بی حضور . شیدایی و شوریدگی ... دیوانگی و دیوانگی و دیوانگی و ...  . 

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱ دی ۱۳٩۳ - مشتاقان مولوی

سفر ِعشق / رضا جوانروح

"ز آغازْ عهدی کرده ام، کاینْ جانْ فدای ِشه کنم                    

                            بشکسته بادا پُشت ِجانْ گر عهد و پیمانْ بشکنم"

 

این روزها باز،  هوای عَطر قونیه در سر عاشقان شیدای شوریده  می پیچد .

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱ - مشتاقان مولوی

سماع جان عاشقان / رضا جوانروح

"شهر رقصندگان جان "

   چند روزی دیگر در استانه کعبه عاشقان ، شهر قونیه ، و در جوار بارگاه گنبد خضراء مراسم و مجالس سماع بر پاست . چرخندگان درویش و سماع زنان شیدا از سراسر نقاط گیتی در این ده روزه شبهای پاسداشت گذر مولانا به جهان باقی ، گرد هم امده و بی تکلف و بی ادعا روزگاری خوش را تجربه می کنند . سماع اگرچه در طول تاریخ فرقه مولویه دارای آداب و رسومی خاص و پرتکلف شده است ، ولی انچنان که از سیرت و میراث مولانا نقل است ، او خود بی هیچ ادابی و ترتیبی این رقص جانانه جسم و جان را در هر کوی و برزن بجای می اورد .

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ۱۸ آذر ۱۳٩۱ - مشتاقان مولوی