تفکر در مثنوی
غم وشادی در اندیشه ی مولانا / محمد حسین بهرامیان و الهام

  مولوی هیچ وقت از ترس خدا گریه نمی کند زیرا خداوند در تصور او نور صرف و فیض مطلق است. به این صورت محبوب عشق می ورزد و دیوانه وار عشق می ورزد. روح او از عشق و امید لبریز است از این رو پیوسته از شادی و خنده دم می زند.

      ---------------------------------------------------------------------------------

 در دیوان شمس از گریه و زاری اثری نیست و اگر هم گاهی اسمی از گریه بیاید به مناسبت فراق یاری و شرح تأثر جان پر مهری است.

     ----------------------------------------------------------------------------------

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱ - مشتاقان مولوی