تفکر در مثنوی
آینه ها و تمدن ها

تمدن های کهن و آینه های نمادین 

ریچارد گریگوری  /  ترجمه: سولماز نراقی 

              مصر

    مدارک تاریخی مربوط به تمدن مصر به ۳۱۰۰ پیش از میلاد مسیح برمی گردد. به نظر می رسد که آینه در مصر یک دارایی ارزشمند و پر استفاده بوده و کارکرد نمادین داشته ست.پیش از ساخته شدن آینه های فلزی و شیشه ای، نخستین آینه چهره نما، آب بود. اما قطعا نگریستن در این آینه کار چندان ساده ای نیست. زیرا فرد برای دیدن چهره خود مجبور است از بالا به سطح آب نگاه کند.ضمن اینکه هرگز نمی تواند اندام و پوشاک خود را به شکل تمام قد ببیند.دشواری اصلی آب افقی بودن آن است.مصریان در عصر ماقبل شاهی توانستند آب را از سطح افقی به عمودی بچرخانند! آنان لوحه های سنگی را بر دیوار نصب می کردند و بر آن آب می پاشیدند.این لوحه ها تابناکی و شفافیتی همچون شیشه داشتند.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱ - مشتاقان مولوی

ساحت های ماهیتی انسان مدرن ( بخش دوم ) / رضا جوانروح

شاخصه ها و مولفه های ساحتهای سه گانه

                تلاش در تغییر جهان پیرامونی و عصیان و اعتراض دائمی به آنچه که هست و آنچه که آنگونه می خواهد نیست، از دیگر شاخصه ها و مولفه های تجدد گرایی و مدرنیته است. اینکه این مولفه، همچون مولفه اخلاق و یا مولفه نسبی گرایی و مولفه پلورالیسم (تکثرگرایی ) و دیگر مولفه های جامعه مدرن شهری و نظام فکری انسان جدید و مدرن در موازات و یا عرض یکدیگرند و یا هر کدام تاثیر خودش را بسته به نوع جامعه و سطح مدرنیته آن بیش و کم در پدیده های بیرونی و درونی انسان می گذارد،

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی

مقهور حق / رضا جوانروح

هر قصه ای  را  مغزی هست  و  هر حکایتی را  قصدی   . 

 قصه را جهت آن مغز آورده اند  بزرگان، نه از بهر دفع ملالت. 

 به صورت حکایت برای آن آورده اند، تا آن غرض در آن بنمایند."

( شمس تبریزی )

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی

تفکر پیچیده فاضل / رضا جوانروح

" فهم فهمیدن "

 

"هر که فاضل تر دورتر از مقصود، هرچند فکرش غامضتر، دورتر است . این کار دل است ،کار پیشانی نیست."

 

(مقالات شمس تبریزی ، دفتر اول / ص 75،سطر 13)

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ - مشتاقان مولوی

اندیشه و فکر از نظر مولانا ( بخش دوم ) / رضا جوانروح

                                                  جهــــان آدمی

      "جهان آدمی" همان اندیشه آدمی است. هر گونه که به جهان بنگریم، آنگونه در جلوه خواهد شد، چون جهان در ذات خود ،یک تفکر و اندیشه است که از عقلِ کلِ ایمانی ساری و جاری شده است. ابتدا اندیشه می آید، بعد در عمل ،  جهان ،  صورت و نقش می بندد.

این جهان یک فکرت است از عقل کُل

                 عقل چون شاه است و صورت ها رُسل       (979/2)

اول فکر، آخــــر آمــد در عمــــل

                     بُنْیَــت عالـــم چنـــــان دان در ازل        (971/2)

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩ - مشتاقان مولوی

اندیشه و فکر از نظر مولانا ( بخش اول) / رضا جوانروح

     

       بررسی مقوله اندیشه و فکر از نقطه نظر جهان نگری مولانا که در ادامه بحث راجع به «عقل و دل» پیش آمده است، به منظور وضوح و تبیین نوعِ نگاه و نگرشِ مولانا به روند سلوکِ سالکِ راه حق در مسیر طیِ طریقت خواهد بود. به عبارتی دیگر انسانِ سالکِ راهِ حق پس از گذر از مرحله   «عقل جزوی» و اتصال به «عقل ایمانی یا عقلِ عقل یا عقل کلی» و آگاهی از موانع صافی شدن «دل»، که جایگاه و نظرگاه خداوند است به مقوله و میدانِ «اندیشه و فکر» که به بیان مولانا کُلِ وجود آدمی یا جهان می باشد، می رسد.

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ - مشتاقان مولوی