تفکر در مثنوی
زندگی در پرده( 4) - رابطه ی حجاب دل با هبوط و معراج

سلام :

                       در ادامه ی صحبت از حجاب شاید این سوال مطرح شود که اساسا چرا مولانا بر فهم و لمس مسئله ی حجاب اینقدر تاکید دارد و در باب آن هشدار میدهد ( همانطور که در کلام سایر عرفا و بزرگان نیز چنین است ) ؟ در پاسخ باید گفت  همانطور که پیش تر ذکر شد اساسا کلید شناخت و فهم عرفان در شناخت و فهم مفهوم « حجاب های دل »  است و اغراق نیست اگر بگوییم واژه ی عرفان  یعنی شناخت برگرفته از درک  همین مطلب است که بدانیم ما در این دنیا درون یک حجابیم و ورای این تصور ظاهری ما از این زندگی مفاهیم عمیق تر دیگری  هست که ما در حالت عادی هیچ شناختی از آن پیدا نمیکنیم  مگر اینکه راهش را بیاموزیم . البته  این مفاهیم دقیقا از همان باور مذهبی برگرفته شده که در متن آیات قرآن به آن اشاره شده است  .  اما اینکه چه شد ما در حجاب قرار گرفتیم ؟ در توضیح این مطلب  مولانا میگوید در حقیقت آدمی از زمانی که به این زمین هبوط و نزول کرد به درون حجاب سقوط کرد و  در واقع سراسر این عالم حجاب است و محدود شدن نگاه ما به همین عالم مانع رویت حق و خداوند میشود . حال چرا این عالم حجاب انسان است ؟

...
ادامه مطلب

پيام هاي ديگران()     link     جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩ - مشتاقان مولوی